Të fundit

Përfaqësuesit e “Qendra ERA” vizituan Entin parashkollorë “8 Marsi”

Sot, përfaqësues te Qendrës Era vizituan Entin parashkollore “8 marsi” në Preshevë. Ata u pritën nga drejtori i këtij institucioni, z.Bejzad Asllani dhe ndihmësja e tij, znj. Sinavere Shaqiri.

Në këtë takim diskutua rreth bashkepunimit, të ardhmës së fëmijëve tanë, mbështetja profesionale, etj.