Lajme

Për vetëm 100 minuta nga fillimi kanë aplikuar rreth 100 mijë qytetar

Në fillim të orës së parë, që nga momenti kur u mundësua regjistrimi në internet, 100,000 qytetarë aplikuan për 100 euro ndihmë, tha Ministria e Financave për Tanjug,raporton Ministria Lajmeve.

- Nga sot, të gjithë qytetarët e rritur të Serbisë mund të bëjnë kërkesë për 100 euro ndihmë përmes faqes së internetit të Administratës së Thesarit, ndërsa të Premten, më 15 maj, automatikisht do të fillojnë pagesa prej 100 eurosh për pensionistët dhe qytetarët që marrin ndihmë sociale - njoftoi sot Ministri i Financave Malli.
Meqenëse kur qytetarët mund të paraqesin aplikime idd.trezor.gov.rs, ndërsa pensionistët dhe qytetarët që marrin ndihmë sociale nuk duhet të bëjnë kërkesë për ato para, por ushqimet e duhura do të paguhen në mënyrë automatike.