Magazina

NGO “MeL” përfudon projektin “ Edukohu në mënyrën e duhur”

Organizata jo qeveritare “MeL” ka përfunduar me sukses aktivitetin e saj me titullin “ Edukohu në mënyrën e duhur”

Menaxheri i projektit dhe bashkëpunetorët shprehen të kënaqur me rezultatin e projektit.

Organizata “MeL” këtë projekt e realizoj falë finansimit të Ministritë e të Drejtave të Njeriut dhe të Pakicave dhe Dialogut Social të Serbisë.