Lajme

Nesër do të mbahet seanca e parë(I) për vitin 2019 për Këshillin Kombëtar Shqiptarë

Siç është njoftuar stafi i Ministria e Lajmeve,nesër me datë 02.05.2019 do të mbahet seanca e rregullt për vitin 2019 për Këshillin Kombëtar Shqiptarë.

Ragmi Mustafa kryetari i këtij institucioni ,ka hartuar disa pika të rendit të ditës , për seancen që do të zhvillohet ditën e nesërme.

REND DITE

Konstatimi i Mandatit te anterarit te Keshillit z. Mehmet dalipi


Konstatimi i Mandatit te anterarit te Keshillit z.Amir Latifi

Shqyrtimi dhe aprovimi i procesverbalit nga seanca e III-te(trete) e regullt te Keshillit Kombetar Shqiptar perv vitin 2018.

1.Shqyrtimi dhe aprovimi i Statutit te korigjuar nga Ministria per administrate shteterore;

2.Shyrtim dhe diskutim per Mareveshjen potenciale bilaterale ne fushen e arsimit mes Shqiperise dhe Kosoves;

3.Zgjedhja e sektretarit te keshillit;

4.Polotesimi i organit egzekutiv;

5.Nryshimi dhe plotesimi i Vendimit mbi zgjedhjen e Komisionit per kulture;

6.Te ndryshme;

Me poshto mun ta shikoni fotografinë (foto-dokument) e siguruar nga Ministria e Lajmeve.