Të fundit

N.P Komunalia në Bujanoc zgjidh problemin shumëvjeçar me punëtorët e vet

Udhëheqësia e re e NP Komunalisë në bashkëpunim me kryetarin e komunës së Bujanocit Nagip Arifi kanë dhënë rezultatet e para në dobi të punëtorëve. Pas shumë viteve probleme mes udhëheqësisë së NP Komunalisë dhe sindikatës së punëtorëve të kësaj ndërmarrje, më në fund është gjetur zgjidhja.

73 punëtorë të Komunalisë kishin paditur ndërmarrjen në fjalë përshkak të mospagesës së regresit dhe shujtave, të cilat nga 1 janari 2020 me ligj i takojnë punëtorëve. Pas neglizhencës së udhëheqësisë së kaluar të Komunalisë, udhëheqësia e re e NP Komunalisë në bashkëpunim me kryetarin e komunës së Bujanocit Nagip Arifi kanë arritur që të bien dakord me sindikatën e punëtorëve të Komunalisë që t’i tërheqin paditë, dhe t’ju paguhen shujtat dhe regresi për punëtorët që nga 1 janari 2020 e këndej.

Kjo njëherit përbën një hap të rëndësishëm drejt normalizimit të kësaj ndërmarrje, dhe ndihmon në shmangien e kolapsit financiar të shkaktuar gjatë katër viteve të kaluar.

Me këtë rast, të gjithë punëtorëve të NP Komunalisë tash e tutje do t’ju paguhen shujtat dhe regresi të garantuara me ligj, kurse gjithashtu do t’ju kompenzohen me këste edhe muajt të cilët nuk i pranuan.