MagazinaOpinione

Më i keqi analfabet është analfabeti politik

Bertolt Brecht

Më i keqi analfabet është analfabeti politik.Nuk dëgjon, nuk flet, në ngjarje politike pjesë nuk merr.Ai nuk e di se çmimi i jetës çmimi i fasuleve, i peshkut, i miellit, i qirasë, i këpucëve
dhe barnave nga vendime politike varen.Analfabeti politik është aq kafshë, sa shet edhe mend e fryhet si gjel kur thotë “e urrej politikën”, por është i trashë dhe nuk e di trapi,
se nga padija e tij politike çfaqen kurvat, braktisja e të miturve, grabitësit dhe më i keqi i të gjithë horrave, që është politikani i pandershëm, mashtrues dhe i korruptuar,
që lëpin këmbët e ndërmarrjeve kombëtare dhe atyre shumëkombëshe.