LajmeTë fundit

Mbretëria e Norvegjisë 167 mijë euro investime për ujë të pishëm në Preshevë

Rikonstruimi i stacionit të pompimit, Zhunicë në Preshevë, është financuar nga Mbretëria e Norvegjisë me 167 mijë euro përmes projektit “Norvegjia për ju – Serbi”, do të kontribuojë në furnizim më të qëndrueshëm me ujë për 13 mijë përdorues në këtë komunë.

Nga pesë puse aktive në burimin e Zhunicës, uji pompohet në një rezervuar klori për trajtim dhe më pas shpërndahet në sistemin e furnizimit me ujë nga një stacion pompimi. Aktualisht stacioni i pompimit është i vjetruar dhe jofunksional, ndërsa dy pompat ekzistuese kanë kapacitet të ulët pa rregullim automatik. Puna në kuadër të projektit “Norvegji për Ju – Serbia” përfshin heqjen e pompave të vjetra, prokurimin dhe instalimin e tre pompave centrifugale me një fazë të vetme, si dhe instalimin e kabineteve të reja shpërndarëse me pajisje të shoqëruara.

“Ky projekt është shumë i rëndësishëm për komunën e Preshevës sepse kontribuon në një furnizim më të qëndrueshëm me ujë për qytetarët e saj, si dhe për qendrën e emigrantëve. Vlera e këtyre punimeve është 160 mijë euro, ndërsa 7 mijë euro të tjera janë ndarë për mbikëqyrje teknike. Kjo ndërhyrje duhet të përfundojë në fillim të marsit 2020”, thotë menaxheri i projektit “Norvegjia për ju – Serbi”, Radule Ristovic. Rindërtimi i stacionit të pompimit do të jetë një parakusht teknik për fazën e dytë të projektit, i cili përfshin ndërtimin e një tubacioni “përforcues” nga stacioni i pompimit “Zhunicë” në rezervuarin “Burimet e varfra”.

Projekti “Norvegjia për ju – Serbi” synon të kontribuojë në një zhvillim të ekuilibruar socio-ekonomik në Serbi duke rritur mundësitë e punësimit, veçanërisht për grupet e cenueshme dhe të margjinalizuar, duke mbështetur kohezionin social, përmirësimin e infrastrukturës lokale dhe krijimin e një kornize të sigurisë e informacionit të qeverisjes në Serbi. Projekti është financuar nga Mbretëria e Norvegjisë me 6.18 milion € dhe aktivitetet në terren po kryhen nga Zyra e Kombeve të Bashkuara për Shërbimet e Projektit (UNOPS).