LajmeTë fundit

Komuna e Preshevës ndan 170 mijë euro subvencione për bujqësi

Komuna e Preshevës ndanë 170 mijë euro subvencione për sektorin e bujqësisë.

Vendim mbi ndarjen e subvencioneve në bujqësi

Këshilli Komunal aprovoi listën e përfituesve të subvencioneve në bujqësi,blegtori dhe bletari të propozuara nga Komisioni për bujqësi ku gjithsejt janë 194 përfitues.

Mjetet për subvencionimin e bujqëve që janë të parapara me buxhet janë në vlerë prej 19.850.000dinarë, të ndara sipas sektorëve:

1.Sektori i qumështit 7.543.000 dinarë
2.Sektori i mishit 1.588.000 dinarë
3.Sektori pemë-perime 4.962.500 dinarë
4.Sektori i drithërave 4.565.500 dinarë
5.Sektori i bletarisë 1.191.000 dinarë