Të fundit

Komuna e Preshevës ka konfirmuar Projektin Urban për ndërtimin e kompleksit sportiv të stadiumit në Preshevë

Komuna e Preshevës ka konfirmuar Projektin Urban për ndërtimin e kompleksit sportiv të stadiumit në Preshevë në shtrirjen midis rrugëve Salvador Alende dhe Qemal Shehu.

Kompleksi i planifikuar sportiv është i llojit të hapur – hapësirë me fusha të hapura sportive.

Projekti parashikon ndërtimin e një tribune në anën më të gjatë të fushës kryesore të futbollit, e cila përveç një vendi për vizitorët, do të ketë edhe VIP ulëse si dhe një skutë për media.

Përballë saj do të ketë tribuna më të vogla.

Në katin e parë do të ketë një hapësirë nën-tribunë e cila do të ketë dhoma me tualete, zyra, dhoma për trajnerë, salla për menaxhimin e klubit, një bar të vogël kafeje, hapësirë për rekuizita dhe dhoma ndihmëse, ndërsa në pjesën të ndërtesës së re ose galerisë do të vendoset ambientet ku qëllimi mund të ndryshohet nëse është e nevojshme.

Sipas projektit, fushat e tjera në këtë kompleks janë një fushë më e vogël futbolli, fushë basketbolli, volejbolli dhe fusha tenisi me tribuna.

Pas mbushjes së terrenit dhe rrafshimit, do të vendoset humus në të gjitha sipërfaqet dhe pastaj mbjelljen e barit.

Të gjitha terrenet do të lidhen me shtigje këmbësorësh me një pjesë asfalti ose pllaka ndërsa parkimi do të jetë me dy parkingje mbitoksor.

Në parcelat brenda objektit të planifikuar, aktualisht ekziston një objekt i vjetër që tani është në funksion të sportit dhe rekreacionit, dhe është planifikuar të rrënohet.