Këshilli Komunal në Preshevë, mbanë mbledhjen e katërt për këtë vit

I udhëhequr nga Kryetari i Komunës Z. Shqiprim Arifi është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Komunal.

Propozim Vendim mbi miratimin e llogarisë përfundimtare të buxhetit të konsoliduar të komunës Preshevë për vitin 2019 dhe Menaxhimi i mjeteve të donacionit COVID 19 nga Qeveria e Republikës së Kosovës në vlerë prej 200.000,00 euro ishin pikat që u diskutuan dhe pas disa diskutimeve miratohen këto pika.

Gjithashtu janë shqyrtuar dhe miratuar pika të tjera tek pika e fundit Të ndryshmet.