Të fundit

Gjykatës i ri në Preshevë emërohet një serbë nga Vranja

Gjykatesi i ri i Gjykatës për Kundërvajtje në Preshevë do të jetë Igor Nikoliq, këshilltar i pavarur në Shërbimin Kadastër të Patundshmërive të Entit Republikan Gjeodezik në Vranjë.

Ai u zgjodh në nëntor 2021 nga deputetët e Kuvendit të Serbisë.

Kujtojmë se në këtë konkurs kishin konkuruar edhe gjykatës shqiptar nga komuna e Preshevës, por prap se prap është vendosur që gjykatësi nga Vranja të zë vendin ku jetojnë mbi 90 % e komunitetit shqiptar në Preshevë.