Kryesore

Gjithçka që duhet të dini rreth ndihmës financiare prej 100€ në Serbi. Aplikimi fillon prej 15 maj

Aplikimi për një ndihmë financiare një herë prej 100 euro për qytetarët e rritur të Serbisë do të fillojë në 15 maj dhe do të zgjasë deri më 5 qershor 2020.

Ministri i Financave të Serbisë, Siniša Mali, tha se kërkesa do të jetë shumë e thjeshtë dhe e shpejtë, pas së cilës qytetarëve do t’u paguhen paratë më 1 qershor.

“Marrësit e pensioneve dhe ndihmës sociale nuk kanë nevojë të regjistrohen, dhe pagesa për to do të fillojë qysh në 15 maj.

Kjo është vetëm një nga masat ekonomike në kuadër të programit tonë për të mbështetur ekonominë dhe qytetarët për shkak të pandemisë së virusit korona. Të punësuarit në sektorin privat të enjten e kaluar, morën pagën e parë minimale, dhe këtë të Premte do të fillojmë me pagimin e 100 eurove, së pari tek marrësit e pensioneve dhe ndihmës sociale financiare,” theksoi Mali.

Kush ka të drejtë për një ndihmë financiare një herë në shumë prej 100 euro?

Të gjithë qytetarët e rritur të Republikës së Serbisë duhet të kanë një vendbanim aktiv në territorin e Republikës së Serbisë, me një kartë identiteti të vlefshme.

Si mund të aplikojnë qytetarët?

Të gjithë përfituesit e pensioneve dhe përfituesit e ndihmës sociale financiare do të regjistrohen automatikisht për të marrë ndihmë financiare, kështu që nuk është e nevojshme të regjistroheni. Përfituesit e kompensimit të përkohshëm konsiderohen gjithashtu se janë përfitues të pensioneve – punëtorë me aftësi të kufizuara të kategorisë së dytë dhe të tretë të aftësisë së kufizuar, d.m.th., duke mbetur aftësi pune. Qytetarë të tjerë të rritur të Republikës së Serbisë, të cilët kanë një vendbanim aktiv në territorin e Republikës së Serbisë dhe një letërnjoftim të vlefshëm, mund të aplikojnë përmes portalit të Thesarit, ose përmes qendrës së kontaktit, numri i të cilit do të botohet menjëherë para aplikimit në 15 maj.

Kur do të fillojë pagesa?

Pagesa për përfituesit e pensioneve dhe marrësit e ndihmës sociale financiare do të fillojë më 15 maj 2020. Nëse marrësi i pensioneve ose marrësi i ndihmës sociale financiare nuk ka një llogari rrjedhëse, për këtë qëllim do të hapet një llogari e përkushtuar një herë në Bankën e Kursimeve Postare, e cila do të mbyllet pasi qytetari të tërheq paratë.

Pagesa për të gjithë qytetarët e tjerë të rritur të Republikës së Serbisë, të cilët janë regjistruar më parë përmes portalit të Administratës së Thesarit ose përmes qendrës së kontaktit, do të fillojnë jo më vonë se 1 qershor 2020.

Si do të marrë para një qytetar që nuk ka llogari rrjedhëse?

Nëse qytetari nuk ka një llogari rrjedhëse, është e nevojshme të deklarohet kur paraqitni aplikacionin në cilën bankë ai dëshiron të hapë një llogari të dedikuar një herë. Pas kësaj, llogaria do të hapet automatikisht, pa asnjë kosto. Pasi qytetari tërheq paratë, llogaria e dedikuar do të mbyllet.

Rregulla të reja për të aplikuar për 100 EUR Mali: Është një minutë pune, duke filluar nga e hëna do të fillojmë me një fushatë informimi të vogël

Vuçiq: Unë nuk do të aplikoj për 100 euro, pensionistët marrin paratë në llogaritë e tyre

A duhet të tërhiqen fonde nga një llogari e veçantë në paratë e bankës apo ato mund të ridrejtohen drejtpërdrejt në disa pagesa?

Fondet nga llogaria e dedikuar tërhiqen në para. Pasi të tërhiqen fondet, llogaria e dedikuar, e cila hapet vetëm për atë qëllim, do të mbyllet. Sidoqoftë, qytetari nuk është i kufizuar, dhe mund, në një marrëdhënie kontraktuale me bankën, të përcaktojë shërbime shtesë që ai do të përdorte me një bankë specifike, dhe të cilat do të lidheshin me këto fonde.

Nëse një qytetar ka marrë para në llogarinë e tij të tanishme, e cila më parë ishte aktive, ai mund t’i disponojë ato siç bën zakonisht.

A mundet që një qytetar që nuk ka llogari rrjedhëse të marrë 100 euro në llogarinë e dikujt tjetër?

Nuk ka mundësi të paguani një ndihmë një herë në llogarinë e një personi tjetër. Nëse qytetari nuk ka një llogari rrjedhëse, një llogari e vlefshme një herë do të hapet në bankën e zgjedhjes së tij në kohën e regjistrimit, pa shpenzime shtesë.

A duhet që qytetarët të cilët sapo kanë mbushur 18 vjeç dhe nuk kanë letërnjoftim ta marrin atë dokument identifikimi për të qenë në gjendje të aplikojnë?

Në përputhje me Ligjin e vlefshëm për Kartën e Identitetit, një qytetar më i vjetër se 16 vjeç, i cili ka vendbanim në territorin e Republikës së Serbisë, është i detyruar të ketë një kartë identiteti. Të drejtën për ndihmë një herë (përveç përfituesve të pensionit, dhe të gjithë përfituesit e ndihmës sociale financiare), kanë shtetas të rritur të Republikës së Serbisë, të cilët në ditën kur kjo dekret hyn në fuqi kanë vendbanim aktiv në Republikën e Serbisë, me një kartë identiteti të vlefshme. Ndihmë financiare një herë përmes portalit të Administratës së Thesarit ose përmes telefonit përmes qendrës së kontaktit, duke paraqitur të dhëna: JMBG tuaj, numrin e regjistrimit të një karte të vlefshme të identitetit dhe emrin e bankës ku hapet ose do të hapet llogaria e atij qytetari, për të cilin do të paguhet ndihma financiare një herë.

Si mund të aplikojnë qytetarët, karta e identitetit të të cilëve ka skaduar dhe nuk janë në gjendje të marrin një të re për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme?

Regjistri i përkohshëm i qytetarëve të rritur të Republikës së Serbisë, i cili u formua me Dekret, u referohet shtetasve të rritur me një kartë identiteti të vlefshme në ditën e hyrjes në fuqi të Dekretit, d.m.th. më 24 prill 2020. Nëse karta e identitetit të qytetarit ka skaduar gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, ai do të ketë të drejtën të përdor një ndihmë financiare një herë.

A ka marrë pagesa vetëm mbajtësi i ndihmës sociale financiare, dhe anëtarët e tjerë të së njëjtës familje kanë aplikuar, apo ka marrë automatikisht e gjithë familja 100 euro secila? A duhet të aplikojnë përfituesit e tjerë të përfitimeve sociale?

Vetëm marrësit e ndihmës sociale financiare, përkatësisht mbajtësi i ndihmës sociale financiare dhe anëtarët e tjerë të rritur të familjes së tij, marrin pagesa automatikisht, pra pa regjistrim. Të gjithë përfituesit e tjerë të përfitimeve sociale duhet të aplikojnë për këtë mbështetje financiare një herë, përmes portalit të Thesarit ose me telefon përmes qendrës së kontaktit.

A pranojnë regjistruesit e përfitimeve të përkohshme të papunësisë apo marrin pagesa si përfitues të pensioneve automatikisht?

Ata duhet të regjistrohen, përmes portalit të Thesarit ose me telefon përmes qendrës së kontaktit.

A kanë të drejtat e qytetarëve të Serbisë që jetojnë në Kroaci apo Bosnje dhe Hercegovinë?

Të drejtën e ndihmës një herë (përveç përfituesve të pensioneve, dhe të gjithë përfituesve të ndihmës sociale financiare), kanë shtetas të rritur të Republikës së Serbisë, të cilët në ditën e hyrjes në fuqi të këtij dekreti kanë qëndrim aktiv në Republikën e Serbisë, me një kartë identiteti të vlefshme. ndihmë financiare një herë përmes portalit të Administratës së Thesarit ose me telefon përmes qendrës së kontaktit.

A kanë shtetasit që kanë lindur në Republikën e Serbisë, me banim në Serbi dhe kanë punuar dhe marrin pension nga jashtë, të kenë të drejtë në 100 euro?

Po, nëse ata kanë nënshtetësi të Republikës së Serbisë, qëndrim aktiv në Republikën e Serbisë dhe një kartë identiteti të vlefshme. Ata duhet të regjistrohen përmes portalit të Thesarit ose përmes qendrës së kontaktit.

A do të marrin pagesa direkte qytetarët që nuk janë pensionistë dhe janë mbi 65 vjeç, apo kërkohet një kërkesë?

Është e nevojshme të regjistroheni përmes portalit të Thesarit ose përmes telefonit përmes qendrës së kontaktit dhe të keni nënshtetësinë e Republikës së Serbisë, vendbanimin aktiv në Republikën e Serbisë dhe një kartë identiteti të vlefshme në ditën e hyrjes në fuqi të Rregullores.

A mund të përcillen fondet e alokuara drejtpërdrejt tek organizatat humanitare?

Kjo veçori nuk ofrohet. Sidoqoftë, kjo nuk i kufizon përdoruesit të dhurojnë fonde për organizatat humanitare, pasi të jenë tërhequr ata nga llogaritë e tyre.

A kanë të drejtë qytetarët nga Kosova të përfitojnë 100 euro?

Të gjithë qytetarët e rritur të Republikës së Serbisë, të cilët në ditën e hyrjes në fuqi të këtij Dekreti kanë një vendbanim aktiv në territorin e Republikës së Serbisë, me një kartë identiteti të vlefshme, dhe të cilët aplikojnë për ndihmë financiare një herë përmes portalit të Thesarit ose me kontakt telefonik – qendër duke paraqitur të dhëna: JMBG, numrin e regjistrimit të një karte identiteti të vlefshme dhe emrin e bankës me të cilën është hapur ose do të hapet llogaria e atij qytetari, së cilës do t’i paguhet një ndihmë financiare një herë.

A kanë të drejtë të aplikojnë shtetasit e Serbisë që kanë pasaportë serbe, dhe që jetojnë në Republikën Srpska dhe nuk kanë letërnjoftim të Republikës së Serbisë?

Të drejtën për ndihmë një herë (përveç përfituesve të pensioneve, dhe të gjithë përfituesve të ndihmës sociale financiare), kanë shtetas të rritur të Republikës së Serbisë, të cilët në ditën kur kjo dekret hyn në fuqi kanë vendbanim aktiv në Republikën e Serbisë, me një kartë identiteti të vlefshme. Ndihmë financiare një herë përmes portalit të Administratës së Thesarit ose me telefon përmes qendrës së kontaktit.

Si mund të dërgohet një kërkesë nëse një nga pensionistët nuk dëshiron të paguajë?

Duke pasur parasysh që përfituesit e pensioneve janë regjistruar automatikisht për të marrë ndihmë financiare në vlerë prej 100 euro, kjo mundësi nuk është e parashikuar. Sidoqoftë, nëse nuk duan ta përdorin atë ndihmë, ata mund ta dhurojnë atë për qëllime humanitare raporton Blic.rs transmeton Bujanoci.Net.