Të fundit

Gazetari që do ti mungoj Luginës, Baki Rexhepi

Se të rinjët nga Lugina po shpërngulen për një jetë më të mirë kjo tashmë është evidente, ndonëse edhe e pa shmangëshme.

Sot Presheva, Lugina bashakarisht u informuan se gazetari e profesori mirënjohur Baki Rexhepi ka vendosur që të mos jetë më pjesë aktive në jetën publike, i cili tashmë është shpërngulur për një jetë më të mirë në Velës të Asutris.
Rexhepi ishte ndër veprimtarët e parë të çështjes kombëtare në Luginë të Preshevës, gazetar i shumë mediave kombëtare e ndërkombëtare në rajon, i cili pa dyshim do i mugoj jetës publike dhe arsimit shqip në Luginë.

Duke i uruar suksese ne projektet e tij të reja, ne faleminderojm z.Rexhepi për kontributin e dhënë gjithë këto vite për Preshevën, Luginën dhe gjithë shqiptarët kudo që janë