Lajme

“Drejtori i Shtepise se Shendetit,nxjerr statistikat e vitit 2018”

Shtëpia e shëndetit në shifrat e 2018

-Janë të punësuar gjithsejt 192 persona
-Në laborator janë kryer 108.456 analiza dhe 15.500 pacientave iu janë ofruar shërbime
-Në praksën e përgjithshme janë kryer 83.398 kontrollime mjeksore dhe 30.409 shërbime diagnostike terapeutike
-Në ndihmën e shpejtë janë kryer 16.462 kontrollime mjeksore prej tyre 316 në teren dhe janë kryer kontrollime diagnostike me 17.788 terapi
-Në shërbimin e stomatologjisë janë kryer gjithsejt 33.077 shërbime stomatologjike
-Numri i pacientave që iu është ofruar shërbim shtëpiak është 2400 me 5.955 kontrolla mjeksore
-Në Preshevë numri i pacientave me diabet është 1056. ???