TOP STORIES

Britaniku vjen me zgjidhje briliante per Kosoven dhe Serbine, ky eshte plani i ri

Mediat serbe i kane bere publicitet dekIarates se ish ndermjetsuesit te BE ne dialogun ne mes Beogradit dhe Prishtines. Britanikut Robertt Kupeer, qe ka dekIaruar se do te ishte me mire qe Serbia dhe Kosova te pranohen ne te njejten kohe ne BE”. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU PER PAMJET EKSLVZIVE

Me kete rast, ai ka thene se ndryshimi i Kushtetuteses se Kosoves eshte l mundshem dhe do te zgjidhte edhe çeshtjen e formimit te asocacionit, du ke theksuar se vendet qe behen anetare te BE-se, eshte si kur te ndryshojne kushtetueten. Kjo do te ishte nje zgjidhje edhe per asociacionin e komunave serbe dhe d0 mundesonte qe te zgjidhet edhe çeshtja e veriut te Kosoves dhe serbet te jene te per faqesuar ne kuptimin politik ne Kosove.

Sipas mendimit te tij, ne se Kosova dhe Serbia hy jne ne BE, kjo eshte sikurse te ndryshohen kushtetuetat. z.Kuper ka shtuar se para 10 viteve gjate dialogut nuk ka pa sur diskutime rreth temave siç eshte kj0 e shkembimit te territoereve. Diplomati nga britania ka deklaruar se kjo eshte Çeshtje shume e ndje shme dhe se duhet pasur shume kujdes kur fIitet per te. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU