LajmeTë fundit

Aprovohet aktvendimin mbi ndarjen e linjave për bartjen e udhëtarëve në territorin e komunës së Preshevës

Anëtarët e këshillit komunal në Preshevë me mbledhjne e fundit kanë bërë përmbylljen e vitit 2019.

Në këtë mbledhje u shqyrtua propozimi i komisionit për dhënien e besimit të bartjes së linjave lokale të udhëtarëve në territorin e Komunës së Preshevës ku anëtarët prezent kanë aprovuar aktvendimin mbi ndarjen e linjave për bartjen e udhëtarëve në territorin e Komunës së Preshevës.

Gjatë mbledhjes së këshillit komunal kryesuesi, Shqiprim Arifi poashtu bëri edhe prezantimin e punës së këtij komisioni gjatë këtyre ditëve ku pas shqyrtimit nga antarët me shumicë votash votuan pro këtyre pikave/ministrialajmeve.com