Shtëpia e shëndetit pajiset me një autoambulancë të re

Sot, shtëpia e shëndetit në Preshevë, për nevojat e pacientëve tanë është pajisur me një autoambulancë Fiat Ducato 2021 nga Ministria e Shëndetësisë.

Ky donacion vie pas kërkesës së vazhdueshme nga ana e shtëpisë së shëndetit të Preshevës drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë,

Angazhimi i administratës së Shtëpisë së Shëndetit për sigurimin e mjeteve të nevojshme dhe jetësore në dobi të qytetarëve është i vazhdueshëm.