dr.Sokol Lafiti specializonnë në klinikën e kardiologjisë në Nurnberg të Gjermanisë

Dr Sokol Latifi nga Presheva ka specializuar në klinikën e Nurnberg-ut të Gjermanisë në degën e mjekësisë Interne.

Shumë të rinj të cilët pasi përfunduan fakultetet nuk iu kishte dhënë mundësia të ushtrojnë profesionin e tyre, edhe dr.Sokoli pasi kishte përfunduar fakultetin e mjekësisë së pëgjithshme në Prishtinë, gjeti fatin e njejtë ku vendosi të largohet nga vendlindja për një prespektivë dhe mundësi pune në Gjermani. Ai atje fillimisht u pranu si mjek i përgjithshëm dhe pas një periudhe të shkurtër filloi specializim e Kardiologjisë.

Dr Sokoli sot ka kryer me sukses sot qëllimin që e kishte nisur para disa viteteve, ku tani është bërë specialist i kardiologjisë në klinikën e Nurnberg-ut.