Hasani: Tirana dhe Prishtina zyrtare do të duhej ndërruar diskursin politik

Shkruan Refik Hasani

Tirana dhe Prishtina zyrtare do të duhej ndërruar diskursin politik!? Dallimet në mesë tëpartive në Kosovë për qëndrimin ndaj Medvegjës, Bujanocit dhe Preshevësqëndrimi që mban Parlamenti, Qeveria dhe Presidenca e Kosovës. Edhe në mesë tëpartive në Shqipëri për qëndrimin ndaj tri Komunave. Por ka dallime edhe ndajqëndrimit që mban Parlamenti, Qeveria dhe Presidenca e Shqipërisë. Partitqëndrimin që mbajn ndaj kësaj Krahine është e natyrshme, por Dy Parlamentet, dyQeverit dhe dy Presidenta do të duhej të ken në trajtim dhe tretman përMedvegjë, Bujanoc dhe Preshevë e jo me dallim jo të vogla. Diskursi politik që kanndjekur Tirana dhe Prishtina ishte jo i drejtë, i ndarë,i pa harmonizuar, largkoordinimit Tirana dhePrishtina zyrtare, ku politika dhe diplomacia duhet të jen bashkë, tëkordinuara me klasën politike, të ksaj Krahine të banur me shumicë shqiptare.Është momenti i fundit që politikanët nga e tërë hapsira e jonë etnikeshqiptare pa dallim, të reagojmë derisa për çdo ditë e më shumë diskriminimpo vazhdon. Edhe një arsye më shumë që të mos ngriten tensionet më tëlarta së cilës edhe ashtu akoma nuk iu janë shëruar plagët e luftës. Ne mendojmse diskursi politik që kan ndjekur Tirana dhe Prishtina ështëdashur që:· Shumë pakë poshenohet, kujtohet Referendumi i mbajtur më 1 e 2 marsit 1992,· Lufta eUÇPMB-ës sikur pak përmendët, kurse marrëveshja e Konçulit, sikur skandodhur,larg asaj të kërkohet që të plotësohet apo rikonfigurohet edhe njëhernënë prezencën ndërkombëtare,· Amnestia dhe çështjetqë kanë të bëjn me pushtetin lokal nuk kanë dhën rezultate të duhura,· Fuksionimi ipolicisë multietnike nuk po shkon si duhet,· Shqiptarët nëkëtë Krahinë nuk kan ende të zgjidhur shkollimin ku ne kemi kërkuar themelimine një Universiteti publik në gjuhën shqipe,· Nuk kainvestime në infrastruktur, ende shqiptarët nuk kanë përkujdesje themeloreshëndetësore, kjo Krahinë me mbi 100 mijë banorë nuk ka një spitalregjional,· Republika eSerbisë, ende edhe pas gati dy dekadave nuk kan asnjë një ofertë serioze përkthimin e të zhvendosurve në trojet e tyre. Bile sillen sikur nuk ka patur fareluftë të armatosur dhe zhvendosje të mbi 35 mijë banorëve që kanë lëshur trojete tyre nga pushteti agresiv i Serbisë,· Përdorimi iflamurit kombëtar shqiptarë dhe përdorimi i gjuhës shqipe nuk është rregulluarme ligj,· Përfaqësimiproporcional mungon jo vetëm në nivelin qendrore por edhe në ate lokal,· Nuk ka liritë lëvizjes së lirë në disa zona që janë shëndrruara si poligone tëushtrisë së kombinuar serbe.Tirana dhe Prishtinazyrtare me masën kan krijuar konfuzion se a duhet të dalin votuesit në zgjedhjepër parlament të Serbisë apo jo. Kështu votuesit janë ndarë në dysh nëpro dhe contra marrjes pjesë në zgjedhjet parlamentare. Banorët e Krahinësshqiptare të mbetur ende nën Serbi u dëbuan dhunshëm, vetëm e vetëmt‘i lëshojn trojet e tyre stërgjyshore dhe nëse vazhdohet kështu do të zbrazetenga etnosi i pastër shqiptarë.Ne përmes këtij shkrimi po bëjm përpjekjetë shtrojm domosdoshëmrin që nga përfundimi i luftës kërkojmë që dyqeverit dhe po ashtu dy parlamentet i Shqipërsisë dhe i Kosovës tëndërtojn një diskurs krejtë të njëjtë. Çka thotë Tirana Zyrtare ky do të duhejtë jetë qëndrim zyrtar edhe i Prishtinës zyrtare e jo sikur tani Prishtina thumbite Tirana patkoit. Kurse nga liderët e partive politike dhe shoqatat edalura nga lufta e UÇPMB-së, Kryetarët e tri Komunave e mbi të gjithakërkojm nga Këshilltarët Komunal shqiptarë të tri Kuvendeve Komunale të thirren në ndërtimin e kësaj fryme të një qëndrimi.Shpëtim i vetëmpër këtë Krahinë të trazuar është prezenca afatgjate ushtarake dhe civilendërkombëtare dhe largimi i forcave të kombinuara serbe. Të gjithë së bashku tëjemi një zë, në ndihmesë të Krahinës shqiptare, të kërkojmë një prezencëndërkombëtare, ky Rajon të shpallet si një zonë e vërtet e demilitarizuare jo e diskriminuar.Autori, ka disa punime e kumtesanë konferenca shkencore për Medvegjë, Bujanoc dhe Preshevë, por edhe kapropozur,si: Reciprocitetin, rikonfirmimit të Referendumit datë 1 e 2 mars1992, shqyrtimi i realizimit të Marrëveshjes së Konçulit,inicimin që tëmiratohet një rezolut nga Parlamenti i Kosovës, formim i një Komisioni mikstnga Parlamenti Shqipëri-Kosovë.