Sot në Preshevë 1 pozitiv me PCR dhe 16 me Anitegen Covid

Raporti ditor i CoVID ambulancës në shtëpinë e shëndetit “Presheva” në Preshevë 21.11.2020 – 1 pozitiv në Covid-19

52 pacientë janë paraqitur për kontrollë, 2 pacientave iu është bë RTG mushkërive

38 pacient janë testuar me Antigen Covid test – 16 pozitiv, 22 negativ

1 pozitiv nga rezultatet e PCR testeve të dërguara më herët (mosha: 1958) 3 pacient negativ, rezultati i 1 pacienti në pritje

1 pacient në gjendje të rëndë është hospitalizuar në spitalin e Vranjës