Kanë filluar punimet në mirëmbajtjen e shtratit të lumit në fshatin Bushtran

Për shkak të reshjeve të fundit të shiut dhe vegjetacionit të bujshëm, si dhe mbeturinave që gjenden në shtratin e lumit në fshatin Bushtran, Komuna e Preshevës ka iniciuar projektin e mirëmbajtjes dhe pastrimit të shtratit, me qëllim të sigurimit të rrjedhës së ujërave atmosferike dhe evitimin e vërshimeve të shtëpive përreth, si dhe tokave bujqësore në fshatin Bushtran.