Komuna e Preshevës publikon listat e përfituesve të subvencioneve për ndërrmarrësi dhe OJQ-ve

Komuna e Preshevës sot ka publikuar listat e përfituesve të subvencioneve për zhvillimin e ndërmarrësisë për vitin 2019 me vlerë
prej 11,000,000 dinarë me gjithsej 72 përfitues, ndërmarrje të fillestare dhe ekzistuese.Për më shumë kliko në linkun e mëposhtën : https://presevo.rs/ndermarresi-2019/
Përfituesit e subvencioneve për OJQ-të për vitin 2019.
Për përfituesit e programit për OJQ / projekteve me të cilat nga mjetet e buxhetit të komunës së Preshevës, ndahen mjete për financimin e projekteve në lëmin e Shoqatave të qytetarëve, organizatave tjera joqeveritare dhe organizatave sportive me konkursin e shpallur për financimin e programeve vjetore dhe programin e Shoqatave me seli në teritorin e komunës së Preshevës. Për më shumë informacione, ju lutem shikoni linkun në vazhdim https://presevo.rs/ojq-2019/

Na ndiqni
error