Komuna e Bujanocit publikon listen e përfituesve të subvencioneve

Komuna e Bujanocit në faqen e saj zyrtare ka publikuar listën përfundimtare të fitues të ndihmës së njëhershme financiare për vitin akademik 2019.


Komisioni për ndarjen e mjeteve stimuluese zhvillimin e ndërmarrësisë lokale në Komunën e Bujancit për vitin 2019 – me seli ne teritorin e Komunes së Bujanocit, ka mbajtur mbledhjen me datë 28.06.2019 në lidhje me thirrjen publike të shpallur më datë 04.02.2019 dhe solli vendimin për ndarjen e mjeteve të Mbështetjes së zhvillimit të qëndrueshëm lokal përmes zvogëlimit të papunësisë dhe fuqizimit ekonomik në vitin 2019 në Komunën së Bujanocit.

Sipas vendimit të publikuar në faqen zyrtare të Komunës së Bujanocit këtë vit janë selektuar 99 biznese lokale si përfitues derisa 36 kërkesa janë refuzuar për arsye të ndryshme si mosplotësimi i kushteve, subvencionimi i biznesit vitin e kaluar.

Lista e perfituesve ne link https://www.zamzar.com/download.php?uid=33adba7f7bfd64a5f3f5856fc93e730-d7dad94a9315a2a9&targetId=2W6cmbYLK6NkBimBUflzV8YPHTZYfCY6&fileID=p1dgi9pj37178n1sv1noo14f011494.html.zip