Disa nga shërbimet e Administratës Tatimore në Preshvë dislokohen në qytetin e Vrajës

Nga data 01.07. 2019, qytetarët e komunës së Preshevës që kanë nevojë për disa nga shërbimet e Administratës Tatimore duhet të udhëtojnë për në qytetin e Vrajës që të kryejnë shërbimet e nevojshme. Kjo vjen si pasojë e dislokimit të një pjese të shërbimit tatimor nga komuna e Preshevës.

Megjithatë, disa nga shërbimet që ofron tani më Administrata Tatimore në Preshevë janë:

*tatimi për bartjen e automjeteve dhe pasurisë së patundshme.

*tatimi në trashëgimi dhe dhurata

*tatimi në armët e regjistruara.