Shtëpia e Shëndetit në Preshevë, pajiset me aparaturë të re

Edhe një investim në Shtëpinë e Shëndetit

Pas investimeve të një pas njëshme në laboratorin e shtëpisë së shëndetit me shumë pajisje moderne, shtëpia e shëndetit pajiset edhe me një aparaturë tjetër.

Matja e sendimentacionit të eritrociteve të gjakut është njëra ndër analizat me rëndësi të veçant e cila diagnistifikon vuajtjet nga inflamacioni ose ndonjë sëmundje tjetër nga organizimi i njeriut.

Pacientëve në këtë mënyre iu lehtësohet kryerja e analizave dhe për dallim nga aparaturat e kaluara manuale kanë analiza më të sakta.