( Foto) Fondi për Qëllime Humanitare shpall rezultatet preliminare të bursave studentore për vitin shkollorë 2018/2019

Fondi për Qëllime Humanitare shpall rezultatet preliminare të konkursit të bursave studentore për vitin shkollorë 2018/2019

Aplikues gjithsejt kanë qenë 252 studentë. Studentët që kanë plotësuar kushtet e këtij konkursi dhe që jane përfitues janë 231 studentë, me notë mesatare mbi 9,00 janë 18, ndërsa studentët që nuk kanë plotësuar kushtet janë 21.

Studentët me mesatare mbi 9.00 do të përfitojnë nga 25.000 din, ndërsa të tjerët 16.600 din.

Afati për ankesa është 3 ditë.

Vërejtje: Studentët që janë të hijëzuar me ngjyrë të kuqe luten që ti sjellin llogaritë bankare ( BANKA KOMERCIALE).